Case: Education Esbjerg - Store ambitioner kræver ambitiøs videoproduktion

Når man skal kommunikere en ambitiøs vision på en måde, så budskabet går rent ind, så er videoproduktion et stærkt værktøj. Det ved Education Esbjerg, og derfor valgte de sammen med os at udarbejde en visionsfortælling til deres banebrydende koncept ved navn E.1, der endegyldigt skulle resultere i en film, der kunne bruges over for potentielle investorer, interessenter og øvrig samfund.

Education Esbjerg er en selvstændig forening. En forening med en mission om at skabe fremtidens uddannelseskoncept, E.1. Alt sammen i Esbjerg. Sammen med lokale kræfter og nationale aktører har man udviklet et koncept, der gentænker den måde, vi tænker uddannelse på. Her har Education Esbjerg teamet op med folk som blandt andet Morten Albæk og Bjarke Ingels. Herudover har man samlet investorer og politisk opbakning fra højeste niveau. Det er derfor ingen underdrivelse at sige, at visionen er ambitiøs og visionær.

De visionære planer og ambitioner skulle afspejles i den film- og videoproduktion, vi skulle producere for Education Esbjerg. Vi startede med først og fremmest at udarbejde et copywrite til filmens centrale fortæller, Peter Kirk-Larsen – én af ophavsmændene bag Education Esbjerg -, der skulle fungere som presenter igennem videoen. Ydermere Interviewede vi Morten Albæk, Bjarke Ingels og Education Esbjergs direktør, Lone Saaby.

Til de tre interview-personer udviklede og definerede vi de kommunikationsvinkler vi ønskede at få italesat under de enkelte interviews til filmene. Til sidste klarlagde vi de visuelle virkemidler ved at beskrive, hvad vi udføre af videooptagelser til filmen. En central af disse optagelser blev en række unge studerende, der sammen med kræfterne bag projektet stod omkring den arkitekttegnede model og beskuede E.1-bygningen. Herudover foretog vi videooptagelser i blandet andet forbindelse med lanceringen af projektet.

Resultatet af denne videoproduktion blev en 3 minutter lang video, der hurtigt og tydeligt kan sætte folk ind i E.1-projektets vision og formål.


Case: Sådan hjalp vi Sature med at fortælle historien om fremtidens træmodificering

En forudsætning for at skabe en stærk historiefortælling og etablere en god positionering på markedet, er, at man har et stærkt fokus på sin eksistensberettigelse og et fokus på det formål man gerne vil opnå. Hvilken værdi bringer man til sin omverden og kunder? Hvilket formål, foruden dét at udvikle og skabe forretning, er man sat i verden for at opnå? I nogle tilfælde skal der en vis mængde tankevirksomhed til, førend det der tegner sig et klar billede af, hvilken retning historiefortællingen skal pege. I andre tilfælde er eksistensberettigelsen og formålet mere indlysende.

I virksomheden Satures tilfælde er eksistensberettigelsen klar: Man har udviklet et bæredygtigt produkt, der kan erstatte traditionel træimprægnering – og herved bidrage til at løse nogle af globale klima- udfordringer.

I den brand-film, vi har produceret til Sature, skulle vi på få minutter fortælle om ikke blot Satures eksistensberettigelse, men ligeledes give en forståelig forklaring og beskrivelse af, hvordan og hvorfor Sature har udviklet deres innovative produkt. Et produkt, der naturligvis har krævet store tekniske ressourcer og dyb viden at udvikle. Vores fineste opgave var at skrive og udvikle copywrite, storyboard og tilrettelægge de nødvendige optagelser i forbindelse med videoproduktionen. Og selvfølgelig stå for film- og videooptagelser, redigering og endelig levering af den færdigproducerede video.

At sætte sig ind i en virksomhed – både på et helikopterperspektiv og et mere teknisk perspektiv - kræver først og fremmest en masse samtaler med centrale aktører i virksomheden og en evne til kommunikere komplicerede, tekniske aspekter på et simpelt og let-fordøjeligt niveau. Da vi først havde skrevet copywrite- teksten, begyndte vi at planlægge hvilke optagelser, der passede til tekstens respektive afsnit. Her havde vi fokus på at visualisere hele fødekæden i Satures produkt. Det vil sige at vi lavede videooptagelser der omfavnede alt fra kemi-ingeniørernes undersøgelser på laboratoriet til slutbrugeren sommerhus-terrasse.

Foruden at have en central placering på Satures hjemmeside, har vi produceret en række korte versioner til sociale medier, der bruges til annoncering og kampagner. Brand-filmen distribueres og bruges også af Satures samarbejdspartnere og andre interessenter, der forhandler Sature-produkter. Gennem vores produktion af Satures brand-film har vi bidraget til en helhedsorienteret marketing- og kommunikationsindsats, der gennem videoproduktion og storytelling er med til at etablere og positionere Satures storytelling.

Carsten Møller, sales- og marketing director hos Sature udtaler:

”For at kunne genfortælle en god historie – så skal man først kende den. Det kræver evnen til at lytte, leve sig ind i den...og forstå den. Historier fortalt uden indlevelse og passion, er bare genfortalte tekster. Det var den grundlæggende holdning vi havde, da vi ledte efter nogen som kunne hjælpe os med at fortælle vores historie. Det var vigtigt for os at vi fandt nogen som kunne forstå OS, vores historie og mission – nogen som ville mere end bare lave en video mere til ”bunken”. Vi havde derudover selvfølgelig også en masse mere ”nede på jorden” endsige næsten kedelige praktiske ting vi gerne ville have med i vores fortælling. Vi ville blandt andet gerne have filmen bygget op i moduler så vi kunne udskifte elementer over tid og derved give historien dynamik i takt med at Sature vækster. Vi ville med andre ord, - ambitiøst.. selvfølgelig… gerne have lidt fra alle hylder og samtidig også gerne tages seriøst. Alt det fik vi hos Format – sammen med Mads og resten af teamet. Et fantastik professionelt, kompetent og trygt samarbejde med dygtige, søde og...meget tålmodige mennesker.”

Se Sature filmen her:


Mød Sofus – FORMAT-familens yngste medlem!

Sofus Tao Esthave Pedersen har en ret god idé om, hvad han vil med sin karriere. Han vil arbejde kreativt med videoproduktion og storytelling. Og som fritidsmusiker og søn af fotografer, ved han, hvad det vil sige at arbejde med audiovisuelle medier.

Det hele startede med, at Sofus tog kontakt til FORMAT i foråret 2022 for at tilbyde sin hjælp gennem frivilligt arbejde. Initiativet resulterede i en ansættelse, og siger samtidig en del om Sofus’ tilgang til sin karriere: Han ønsker at dygtiggøre sig og udvikle sine kreative evner. Sofus har en målrettet idé om, hvad han gerne vil bruge sig arbejdsliv til. Han vil udvikle og producere fortællinger gennem film- og videoproduktion.

“Lysten til at arbejde kreativt med kommunikation og storytelling har nok altid ligget til mig. At det så blev gennem videoproduktion at jeg skulle udfolde min kreativitet, det har været – og er stadigvæk – et work in progress. Man bliver aldrig færdig med at udvikle sig.”

Der er ingen tvivl om, at Sofus er ambitiøs. Han sætter sig ordenligt ind i de ting, han beskæftiger sig med. Han er nysgerrig – både vegne af de virksomheder og organisationer, han møder gennem FORMAT, men også i sin fritid, hvor han er meget optaget af, hvad der rør sig i verden omkring ham. Ved siden af jobbet hos FORMAT, arbejder sofus også hos Ekstra Bladet, hvor han producerer film-, video- og nyhedsindhold.

“Jeg er nysgerrig og sulten på hele tiden at blive dygtigere til mit håndværk. At arbejde med videoproduktion - og kommunikation generelt - er det, jeg vil bygge mit fremtidige profesionelle liv op omkring. Det er det, jeg brænder for.”

Hos FORMAT er vi glade for at have fokus på holdet. Hans brede udsyn og nysgerrige indspark bidrager til den video- og filmproduktioner, vi dagligt producerer for kunder og samarbejdspartnere. Herudover er Sofus en sympatisk, uselvisk og humoritisk fyr, der dagligt bidrager med gode vibes. Og så er han forsanger i et punk-band!


Mød Anders - Det nyeste medlem af FORMAT-familien

Lige siden Anders var barn, har han haft en interesse for visuelle medier. Han startede som helt ung med at tage billeder med sin fars spejlreflekskamera, og er med tiden gået over og blevet en dygtig fotograf og freelance videoproducent. Foruden sine kreative og visuelle færdigheder har Anders også hovedet skruet godt på. Hans interesse for medier, samfund og kreativ storytelling førte ham således til Syddansk Universitet i Odense, hvor han har taget sin Bachelor i Medievidenskab.

”Jeg har en stor interesse for mennesker, fortællinger, medier og vores samfund. Det var et meget naturligt valg for mig at tage en uddannelse i Medievidenskab. Men jeg elsker også at være kreativ og skabe noget med et kamera, så det var også naturligt for mig at tage billeder og producere video og film ved siden af mine studier.”

Som person er Anders meget positiv og optimistisk. For ham er det meget vigtigt, at han arbejder med noget, der gør ham glad og kan hjælpe andre mennesker og virksomheder. Hos FORMAT kommer han som projektleder til – sammen med kollegaer og kunder – at føre videoproduktioner og projekter sikkert i mål. En rolle, der passer ham rigtig godt.

”Jeg er et meget socialt menneske, og jeg elsker at møde og snakke med mennesker. Jeg har allerede mødt en masse af vores kunder, og de gode mennesker vi samarbejder med. Det har været en utrolig god oplevelse, og jeg glæder mig til at hjælpe alle med at skabe film og fortællinger, der kan skabe reelle resultater, og som jeg samtidig kan være stolt over at have været med til at producere.”

Hos FORMAT er vi glade for, at Anders er en del af teamet, og vi glæder os til at nyde godt at Anders’ kreative kompetencer fremadrettet.

Hvis du ikke har haft fornøjelsen af at møde Anders i egen person, så kan du i videoen her få en forsmag:


5 essentielle overvejelser, man skal have styr på, inden man påbegynder en videoproduktion

5 essentielle overvejelser, man skal have styr på, inden man påbegynder en videoproduktion

1: Hvad er formålet?

Formålsbeskrivelsen er ekstremt vigtigt at have fokus på fra starten. Et formål er ikke blot, at en video skal være lækker og tiltalende. Når vi snakker formål, anskuer vi tingene fra helikopter-perspektivet. Ønsker vi at producere en video, der kan skabe en større forståelse for, hvordan vi gerne ”redde verden”, eller hvordan vi rekrutterer flere medarbejdere. Måske ønsker vi at udbrede kendskabet til, hvordan en virksomhed eller organisation fungere, fordi vi oplever, at mange interessenter ikke har den rigtige forståelse for, hvordan I arbejder og hvad der gør jer unikke? Alt vi laver omkring en filmproduktion, skal understøtte det definerede formål. Hvis vi ikke formår det, har vi essentielt fejlet i vores strategi.

2: Hvad ønsker vi at opnå?

Her begynder vi at komme længere ned i niveau og fokusere mere konkrete. Måske ønsker vi at producere en video, vi kan bruge til at præsentere vores virksomhed over for mulige kunder. Måske ønsker vi fortællinger, der kan forbedre rekruttering. Måske ønsker vi video og film, der kan sætte nye ansatte bedre ind i virksomhedens DNA og kommunikere den ultimative value proposition eller purpose. Vi hører ofte, at virksomheder gerne vil udbrede kendskab til, hvad de ”egentlig” laver. I modsætning hertil, kan andre virksomheder have et ønske om at få produceret en produktorienteret video, der belyser en række funktionaliteter på produktet. To forskellige videoproduktioner, der kræver to forskellige fortællermæssige tilgange.

3: Hvad ønsker vi at fortælle?

Her fortsætter vi med at konkretisere vores overvejelser i forhold til indhold i de video- fortællinger der skal produceres. Ønsker vi at skabe en fortælling, der afspejler og kommunikere den forandring og udvikling, virksomheden går igennem? Ønsker vi at vise, hvad det egentlig er, vi arbejder med, og hvordan vi hjælper andre kunder gennem vores arbejde? Eller ønsker vi at fortælle om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed, CSR eller medarbejderpolitk? Uanset hvad vi ønsker at fortælle, så skal vi altid være opmærksomme på, at formålsbeskrivelsen danner rammen om den ultimative vision for film- og videoproduktionen.

4: Hvem er vores centrale målgruppe?

Her begynder vi at fokusere på modtageren. Enhver form for god kommunikation er formet efter modtageren og vores indsigt ind i modtagerens præferencer. Kommunikere vi til personer, med en specifik teknisk indsigt og viden? Kommunikere vi bredt og oplysende på tværs af målgrupper og personaer? Det er nogle af de overvejelser, der spiller ind, når vi skal vurdere og forme de rette budskaber i en video eller filmproduktion. Det kan også være, at der er to forskellige målgrupper af tage hensyn til. Typisk kan vi høre fra vores kunder, at de ønsker at kommunikere til folk med teknisk viden. Men at det heller ikke gør noget, at vi kommunikere til personer, der ikke er lige så dybt inde i et emne, som de personer med en dybere indsigt. Derfor giver det meget god mening at definere både primære og sekundære målgrupper.

5: Hvordan ønsker vi at distribuere indholdet?

Inden vi overhovedet går i gang med videoproduktionen er vi selvfølgelig nødt til at vide, hvordan videoen skal distribueres, da det har en specifikt impact i forhold til stil, klipning, varighed og fokus i videoen. Der er forskel på, om videoen skal kunne fungere på sociale medier og skære ind til benet, eller om videoen bruges til on-boarding af nye medarbejdere. Fælles for de fleste videoproduktioner er imidlertid, at de skal kunne leve på hjemmeside, sociale medier og fysiske fremvisninger. Ofte versionere vi vores produktioner, så de kan operere på tværs af kanaler og medier.


Vi har skærpet vores profil. Hvorfor? Læs med her!

Vi har skærpet vores profil. Hvorfor? Læs med her!

”FORMAT – storytelling agency”

Sådan lyder vores nye tagline, og den er der tænkt en hel del over. Vi har inden for det sidste års tid lagt endnu mere vægt og fokus på vores mere konceptuelle og strategiske arbejde i forhold til vores kunders grundlæggende storytelling. Forarbejde, strategisk udarbejdet konceptudvikling og et mere overordnet og formålspræget fokus har forbedret den tilgang hvorved vi arbejder med vores kunder. Vores primære værktøj til udarbejdelse og produktion af levende fortællinger vil altid være film- og videomediet, men vores tilgang og forudsætning for produktionen af de film, vi producerer og leverer, er blevet opprioriteret og udviklet og har hermed højnet vores samlede arbejde med kunder og samarbejdspartnere.

Så hvorfor storytelling agency?

Vi ønsker at adskille os fra andre video- og filmproducenter ved at være involverede i hele definitionen og grundlæggelsen af virksomheder og organisationers centrale narrativ. Vi mener, at der i denne fase er et større potentiale for en mere forretnings- og udviklingsorienteret potentiale for, hvordan virksomheder og organisationer kapitalisere på deres storytelling-indsatser– både internt og eksternt. Kort sagt lægger vi et stort fokus på det arbejde, der ligger forud for den konkrete film- og videoproduktion.

Hvad betyder det for vores kunder og deres film- og videoproduktioner?

Behovet for et stærkere konceptuelt og strategisk fokus kom egentlig ud af, at vi oplevede, at vi kunne forbedre outputtet og resultaterne på den video-storytelling vi producerer for vores kunder og samarbejdspartnere. Der er en tydelig kobling mellem et stærkt forankret narrativ hos en virksomhed og graden af succes og output af de storytelling-indsatser, virksomheden. Og det har en direkte påvirkning på de resultater, vores video- og filmproduktioner kan skabe. Vi kan i bund og grund fokusere indsatsen på de områder, der bakker op om det definerede narrativ.

Er der noget, der har ændret sig?

Der er ikke tvivl om, at der også er virksomheder og organisationer, der har behovet for en mere lavpraktisk tilgang til produktionen af video og film. Her er vi naturligvis stadigvæk mere end leveringsdygtige. Vi ligger dog heller ikke skjul på, at vi gerne vil arbejde med virksomheder og organisationer, der kommer med samme ambitionsniveau som os selv, og her ser vi gode muligheder for frugtbare resultater.

Så det korte svar på ovenstående spørgsmål er: Nej. Vi har ikke ændret radikalt på måden hvor på, vi arbejder, men vi har opbygget strategisk erfaring og kompetencer, der betyder, at vi går til vores arbejde på en anden måde, end vi tidligere har gjort. Og det ønsker vi at fortælle resten af verden om.


Året der gik 2021

2021: Året der gik

Corona-situationen i starten af året.

Efter et lettere kaotisk Corona-år i 2020 blev tingene i høj grad stabiliseret i 2021. Set i bagklogskabens klare lys, kunne resultaterne for 2020 været blevet er erstattet med 2021, havde det ikke være på grund af coronaens indtog. Starten af 2021 var fortsat lettere præget af corona, og forsigtighed påvirkede kunder og samarbejdspartnere. Påpasseligheden i forhold til opstart af projekter og produktioner var i starten af året mærkbar.

Nye kontorfaciliteter og velkomst til FORMATs tredje kollega.

Vi flyttede i det helt tidligere forår i nye kontorfaciliteter. Det har betydet mere plads, bedre faciliteter, og selvfølgelig også et mere professionelt kontorklima. På vores nye kontorer er der mere plads til redigeringslokaler, udstyr og pausefaciliteter.

Inden flytningen bød vi velkommen til vores tredje medarbejder, Daniel Brezani, der efter endt praktikperiode hos FORMAT blev tilbudt en deltidsstilling som animation og postproduktions-medarbejder. En stilling, som Daniel heldigvis takkede ja til.

Travlhed i efteråret og endnu en ansættelse.

Efter sommerferien oplevede vi stor travlhed med mange spændende projekter. Dette fortsatte året ud, og derfor var det ideel timing, da Lars Glud tog kontakt til os med et ønske om at starte i praktik. Lars gjorde et fantastisk indtryk, og praktikperioden blev erstattet med et fuldtidsjob til Lars, der nu styrer og eksekverer mange af vores projekter. Ansættelsen af Lars har været meget givtig, og har også betydet, at vi samlet set kan tilbyde endnu stærkere kompetencer end hidtil.

Generel vækst og udvikling.

I forhold til 2020 bød 2021 overordnet set på et rigtig fint vækst-hop. Omsætningen er tæt på fordoblet, og overskudsgraden blev ligeledes forbedret. Hermed må vi konkludere, at de indledende økonomiske ambitioner, der blev lagt inden årets begyndelse blev mødt med tilfredshed.

Men hvad der er lige så vigtigt, er vores samlede kompetence-udvikling på både et personligt og team-mæssigt plan. Alle medarbejdere hos FORMAT har dygtiggjort sig rent fagligt og personligt. Og heri ligger i virkeligheden den største tilfredsstillelse. Vi går på arbejde med højt humør, har en sund kultur – og vi føler i høj grad, at dette smitter af på vores kunder og samarbejdspartnere.

Forventninger til 2022.

Så hvordan ser forventninger ud til 2022? Først og fremmest vil vi selvfølgelig bygge videre på den sunde udvikling, vi er inde i. Vi vil dygtiggøre vores faglighed og kompetencer yderligere, og naturligvis også fortsætte de positive økonomiske takter. Vi er i en fase, hvor vi stadig føler, at vi bliver bedre til det vi laver for hver dag der går.

Vi har været dygtige til at skabe gode relationer og stor værdi til vores loyale kunder og samarbejdspartnere. Derfor vælger de alle sammen at fortætte vores faste samarbejder og i mange tilfælde udvide disse. Heri ligger en stor styrke. Men samtidig forventer vi også nye kunder, nye projekter og nye relationer i løbet af 2022. Alt i alt har 2021 været et meget tilfredsstillende år for os.

Med ønske om arbejdsglæde, positive resultater og et fantastisk 2022, ønsker FORMAT-familien et godt nytår!


Byd velkommen til Lars

Lars Glud kommer med solid faglig erfaring i form af at have læst på Film- og tv-produktionsuddannelsen. Og hvad lige så vigtigt er, så har Lars en akademisk baggrund fra Sociologi- og kulturanalyse fra Aalborg Universitet. Det er dermed en gunstig sammensætning af færdigheder, der gør, at Lars kan bidrage med både at skabe filmfortællinger og social og menneskelig indsigt. Det er netop denne indsigt, der ofte ligger til grunds for vores film- og videoproduktioner.

Som videoproducent hos FORMAT, har Lars en bred rolle, og kommer til at have ansvaret for projekter fra start til slut, lige som han kommer til at arbejde på daglig basis med vores faste samarbejdspartnere og kunder. Om sin rolle udtaler Lars:

“Jeg synes, at det er fedt at komme ind i en virksomhed i udvikling, hvor jeg får en bred berøringsflade, og derfor har mulighed for at arbejde med film- og videoproduktion på alle niveauer – fra konceptudvikling til direkte produktion og levering af færdigproducerede film. Der er ikke noget jeg hellere vil, end at arbejde med video- og filmproduktion.”

I kan godt glæde jeg til at stifte bekendskab med Lars – for han er lige så venlig som han er dygtig! Indtil I får fornøjelsen af at møde Lars i levende live, må I nøjes med at møde ham på video.. Men det kan jo også noget!


McKinsey

Vil du sælge, skal du fortælle!

Undersøgelsen peger på, at B2B- køberes beslutningsproces har ændret sig. Uanset årsagerne stiller det B2B-sælgere i en hybrid- rolle, hvor digitale 360-graders værktøjer skal bruges på tværs af kanaler, når potentielle købere skal påvirkes. Jeg vil i denne artikel dog fokusere på dét, vi er aller-bedst til: At se på, hvordan fortællinger gennem video- og filmproduktion kan have impact.

Link til McKinsey-undersøgelsen

Lad os tage udgangspunkt i et konkret eksempel. Forestil dig, at en potentiel kunde stifter bekendskab med virksomhederne A, B og C. Og lad os så forestille os, at kunden ikke har noget forudindtaget bekendskab til nogle af virksomhederne. Stille og rolig begynder den potentielle kunde at gå i dybden med de tre virksomheder. Hun (kunden) vil helt naturligt kigge på pris og kvalitet som noget af det første. Her ligger de tre virksomheder ikke langt fra hinanden, og at skulle vælge mellem de tre virksomheder, er umiddelbart ikke indlysende og enkelt. Kunden kunne selvfølgelig begynde at ringe rundt eller sætte møder i stand med virksomhederne for at ruste sig bedre på til at tage en købsbeslutning. Men... (Og det er her, at de seneste resultater fra McKinsey begynder at blive interessante). Undersøgelserne fortæller os, at in-person interaktionen har rykket sig en anelse i baggrunden.

Og hvad betyder det så? Det betyder, at din fortælling, din evne til at positionere dig, og din evne til at skabe troværdighed og vække følelser, der kan påvirke dine fremtidige kunders beslutninger er vigtig. Meget vigtig. I og med at in-person interaktionen har rykket sig, betyder det, at den samlede mængde af tid, kunden bruger på research og afgrænsning af muligheder har rykket sig. Der ligger derfor en gylden mulighed for at påvirke og positionere kunden til at vælge lige netop din løsning i denne fase. Og den muligheden må du ikke forbigå, fordi du ikke havde fortællingen til at have indflydelse.

Hele snakken om, hvordan marketing og salg sammensmelter er ikke en ny diskurs. Men det interessante er, at udviklingen lige nu accelereres. Denne udvikling skal ses som et resultat af den generelle digitalisering i vores samfund – og hvor covid19 er kommet ind fra siden med en saltvandsindsprøjtning.

Og hvad gør man så, hvis fortællingen ikke er på plads?

Bare for at gøre det hele enkelt og overskueligt: Du starter med at definere din fortælling. Groft skitseret: Hvordan redder din virksomhed verden? Det er her, kommunikationsstrategien lægges. Og ud fra denne udspringer de forskellige fortællingsmæssige virkemidler og værktøjer.

Needless to say – ingen kommunikativ udtryksform er stærkere end dén med de bevægende billeder og lyd på; video- og filmproduktion.


Den tydelige tendens i 2021

Der er (naturligvis) tale om den direkte kamera-præsentation. Vi kommer her med et bud på, hvorfor denne tendens boomer netop nu, og hvordan man kan lære at forbedre sin præsentation.

Videoproduktionerne i 2021 har budt på et velkendt fænomen. En ældgammel teknik - frygtet af mange og elsket at få -, der ofte har en positiv og troværdig effekt, uanset om man mestrer teknikken eller ej.

Vi oplever for tiden en stor åbenhed og efterspørgsel efter at lave ydelses- og produktpræsentationer, hvor repræsentanter for virksomhederne stiller sig op, kigger modtageren direkte i øjnene, og på personlig og troværdig facon, henvender sig direkte til forbrugeren/kunden/patienten/klienten.

Vi kan roligt sige, at det er de færreste, der glæder sig til at stille sig op foran et kamera, få smækket lys i ansigtet og en mikrofon knappet på skjorten, for så herefter at begynde at komme med en overbevisende præsentation. Mange af de mennesker, vi har haft foran kameraet sammenligner følelsen med at skulle til eksamen, og at være ude af sin comfort-zone.

 

Derfor er den direkte præsentation populær

Så hvorfor er denne præsentationsform så populær lige nu? For det første handler det om personliggørelse og troværdighed. Der er ingen tvivl om, at en personliggørelse af enhver virksomhed er en god ting. Det skaber både troværdighed og oprigtighed. Det er en generel tendens i virksomhedernes kommunikation og marketing, at man får sat ansigter på virksomhedernes ydelser, hvad end disse ydelser beror på menneskelig interaktion eller salget af fysiske genstande. For det andet er mange af os blevet genkendelige med stilarten gennem egne eller andres sociale medier. Vi bevæger os altså i en medie-kultur, hvor dét at stille sig frem på kamera er blevet en helt naturlig kommunikationsform - både personligt og professionelt. Tidligere var det helt naturligt og forventligt, at de øverste led i en virksomhed stillede sig frem på kamera, men vi ser også tydeligt, at mange medarbejdere også finder vej til at stå foran et kamera.

 

To gode råd til at forbedre sin præsentationsteknik

Vi har forsøgt at finde gennemgående elementer for, hvad der kan skabe den bedste præsentation på kamera, og vi kan konstatere, at der er to
gennemgribende faktorer, der spiller ind, når der skal præsenteres foran kameraet:

• Personlighed: Er du ubekvem ved situationen? Har du allerede på forhånd besluttet dig for, at det er svært at præsentere, og at det i bund og grund bliver en træls oplevelse? Mindsettet er en vigtig faktor. Hvis du er utryg ved situationen, så tag oplevelsen som en udfordring, se det sjovt ved situationen og forsøg lad være med at tænke over, hvordan du forestiller dig, at du vil blive opfattet.
• Øvelse gør mester: Øv din præsentation igen og igen og igen og igen og.... igen! Jo mere du har øvet din præsentation, jo mere selvsikker er du, og jo mere overbevisende og naturlig vil din præsentation være. Jo mere øvet du er, jo bedre vil din overbevisning og kropsprog være. Der er en tydelig sammenhæng mellem repetition og output.

Andre råd kunne være: Træk vejret dybt (gennem næsen), drik en tår vand, aktivér dit kropssprog, gør situationen uformel og acceptér, at det muligvis tager lidt tid, før præsentationen sidder i skabet.

 

Bare rolig - du behøves ikke være nyhedsvært!

Det vigtigste i en video-præsentation er, at du er dig selv. Det er bedre at være sig selv på en naturlig facon, selvom man måske er en anelse usikker, end at være unaturlig og robot-agtig i sin præsentation. Ja, man kan ofte godt høre, hvis en præsentation er en smule nervøs, men det er ikke sådan, at kunderne løber skrigende bort, fordi man ikke kører Obama-stilen fra start til slut. Det er lidt ligesom at høre sin egen stemme for første gang. Man skal være overbevisende - men det er ikke én selv man skal overbevise.

Se eksempler på videoer med direkte præsentationer: