Første fase.
Den indledende fase.

Det starter måske med, at I som virksomhed har lagt en strategi, hvor video- og filmindhold er en del af det samlede regnestykke. Det er vigtigt for den videre process, at vi ved, hvad målsætningen med den samlede strategi er, så vi kan udfylde vores rolle på bedst mulig vis. Det sker ved, at vi sammen mødes, og vi – i det omfang det er relevant – bliver inddraget i jeres strategi.

Herefter drøfter vi produktionens størrelse, omfang og udformning. Nogle gange har en virksomhed på forhånd klarlagt, hvad de ønsker at få produceret, andre gange sporer vi os sammen ind på, hvilken sti det kunne være relevant at bevæge ned ad. I den indledende fase er det vores fornemmeste opgave af vejlede og råde i henhold til vores erfaring og viden.

Anden fase.
Planlægning.

Når først projektets størrelse og overordnede udformning er klarlagt, tager vi arbejdshandskerne på. Ofte skal der tilrettelægges en plan for, hvornår filmmaterialet skal være klar, og der skal måske lægges en mere detaljeret plan, hvis vi skal ud og filme bestemte begivenheder, personer eller områder af jeres virksomhed.

Tredje fase.
Filmproduktion.

Nu er resten af produktionsfasen sådan set op til os. Vi planlægger den kreative og tekniske process i henhold til, hvordan vi ønsker at arbejde, mens vi er i felten. Vi laver storyboard, gennemgår scenarier og lægger en slagplan for, hvordan vi har tænkt os at gribe resten af processen an.

På denne måde undgår vi at lade tilfældighederne styre slagets gang, og vi sikrer, at vi holder os til de aftaler for slutproduktet, vi i samarbejde med jer, har lagt.

Fjerde fase.
Postproduktion.

Når først vi har indhentet video- og filmmaterialet, og vi samtidig mener, at materialet er fyldestgørende, kan vi påbegynde postproduktionen. Det er her vi gennemgår de mange timer film, vi har indhentet. Vi udvælger det bedste af det bedste, og kan således påbegynde vores colorgrading og klipppearbejde. Det kan være et detaljeret process, men vi slutter aldrig, førend vi er 100% tilfredse med vores arbejde!

Femte fase.
Levering.

I den sidste fase gennemgår vi sammen materialet, og vurdere, om der skal være tilføjelser eller ændringer. Vi accepterer, at I kender jeres virksomhed bedre, end vi gør, og der kan være aspekter vi ikke var klar over, som I gerne ser ændret. Som sagt leverer vi aldrig et produkt, vi ikke selv kan være stolte af, men vi accepterer selvfølgelig, hvis I ønsker ændringer til indholdet.

Således foregår, groft skitseret, en filmproduktion hos os. Det kan måske lyde omstændigt, men det er samtidig vigtigt at påpege, at ikke alle projekter behøves at være af lige stor omfang. Om projektet er stort og forløber over længere tid, eller der blot skal produceres en enkelt film til web og sociale medier, er underordnet – processen er den samme.

Klar, parat, start

Optakt

I denne sammenhæng er klarlæggelse af målsætning og konceptudviklingen en grundlæggende forudsætning for at opnå det bedste resultat. Inden vi går i gang, skal vi have styr på målgrupper, budskaber, historie og målsætning. Hvilken effekt ønsker vi at opnå ved hjælp af video og film? Efterfølgende kigger vi i samspil med kunden på de konkrete video- og filmkoncepter, vi ønsker at producere, der understøtters den grundlæggende målsætning.